MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR
1.1. SATICI
Ünvanı: [Zeynep Öztürk]
Adresi: [İstanbul]
Telefon: [Satıcının Telefon Numarası]
E-posta: [Satıcının E-posta Adresi]

MADDE 2 – KONU
2.1. İşbu mesafeli satış sözleşmesi, ALICI’nın SATICI’ya ait takı ürünleri (bundan sonra “Ürün” olarak anılacaktır) satın alımıyla ilgilidir ve hüküm ve koşulları aşağıda belirtilmiştir.

MADDE 3 – SATIŞ BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ
3.1. Ürünlerin satış bedelleri SATICI’nın web sitesinde belirtilen fiyatlar üzerinden hesaplanır.
3.2. Ödeme şekli, ALICI tarafından SATICI’ya ait web sitesinde belirtilen yöntemlerden biriyle yapılacaktır.

MADDE 4 – TESLİMAT
4.1. Ürünler, ALICI’nın belirttiği adrese teslim edilecektir.
4.2. Teslimat süresi, ALICI tarafından SATICI’ya ait web sitesinde belirtilen sürede gerçekleştirilecektir.
4.3. Ürün teslimatı sırasında herhangi bir hasar veya eksiklik tespit edilirse, ALICI, teslimatı kabul etmeden SATICI’ya bilgi vermekle yükümlüdür.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
5.1. ALICI, Ürün’ü teslim aldıktan sonraki 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
5.2. Cayma hakkının kullanılması durumunda, SATICI, Ürün bedelini ve varsa teslimat masraflarını, ALICI’nın ödeme yaptığı şekilde en geç 14 gün içinde iade edecektir.

MADDE 6 – GARANTİ
6.1. Ürünler, SATICI tarafından belirtilen garantiler dahilinde sunulacaktır.
6.2. ALICI, Ürün’ü teslim aldıktan sonra oluşabilecek herhangi bir arızada SATICI’ya başvurabilir.
6.3. Garanti, Ürün’ün SATICI tarafından belirtilen koşullara uygun kullanılması durumunda geçerlidir.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ
7.1. İşbu sözleşmeyle ilgili taraflar arasındaki ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.
7.2. İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ
8.1. İşbu sözleşme, ALICI tarafından SATICI’ya ait web sitesindeki sipariş formunun doldurulması ve onaylanması ile yürürlüğe girecektir.
8.2. İşbu sözleşme, SATICI tarafından yapılan değişiklikler ve güncellemelerle her zaman yenilenebilir. Yenilenen sözleşme, SATICI’ya ait websitesinde yayınlanacaktır.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi, taraflar arasında akdedilmiştir.